Ochrana osobních údajů - Telf

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Firma Telf.cz se zavazuje chránit Vaše osobní informace v souladu s nařízením EU 2016/679. Prosíme pročtěte si, jak s Vašimi informacemi nakládáme. Pokud bychom změnili něco v našem postupu, budeme Vás informovat e-mailem.

Kdo má přístup k datům?

 • Urszula Kurzyszová, IČ: 87833000 se sídlem v Písku 47, 73984.
 • Ing. Ondřej Labaj, IČ: 10682210 se sídlem Písek 47, 739 84
 • Lektor/lektorka, která vede Vaši výuku.

Účel, rozsah a právní titul zpracování osobních údajů:

Na základě Vašeho souhlasu pracujeme s daty:

 • Jméno, příjmení, telefonní a e-mailový kontakt nezbytně potřebujeme pro plnění rozsahu objednávaných služeb a možnosti provádění naší výuky.
 • Fakturační údaje (jméno, příjmení, e-mailový kontakt, adresu firmy, IČO, DIČ nebo adresu soukromé osoby, na kterou je vystavována faktura) potřebujeme k vedení účetnictví.
 • Váš e-mail a jméno evidujeme pro potřeby marketingu – zasílání newsletterů s aktuálními informacemi, jazykovými tipy a nabídkami. Jste-li naším zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky.  Z odběru newsletteru je možné se odhlásit prostřednictvím odkazu umístěného na jeho konci.

Jak jsou data uložena?

 • Data ukládáme pouze offline v počítači a v tištěné podobě (na faktuře)
 • Po dobu 5 let (faktura, objednávka).

Vaše možnosti:

 • Na vyžádání si můžete zjistit, s jakými Vašimi údaji pracujeme.
 • Požádat o opravu či výmaz těchto údajů.
 • Požádat o ukončení zasílání e-mailových upozornění na změny v našich zásadách.
 • Pokud máte dojem, že nenakládáme s Vašimi údaji v souladu s nařízením, můžete se obrátit na nás info@telf.cz, popřípadě na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).